به گزارش پارس به نقل از فارس، اخیراً تعداد قابل توجهی از تجار ایرانی از هک شدن رایانامه های خود توسط هکرهای حرفه ای بین المللی و پرداخت مبالغی به حساب هایی که توسط هکرها معرفی شده بود خبر داده اند.

این تجار اظهار می دارند به هنگام نامه نگاری اینترنتی با طرفهای کاری خود، شماره حساب هایی از سوی آنها اعلام و از آنها خواسته شده است نسبت به واریز مبالغ خرید به آن حسابها اقدام نمایند ولی زمانیکه خریداران ایرانی با فروشندگان خارجی تماس می گیرند متوجه می شوند که شماره حساب های اعلام شده متعلق به فرشندگان خارجی مورد نظرنبوده و در واقع آنها قربانی جرائم اینترنتی شده اند.

اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه ضمن هشدار به اشخاصی که معاملات خود را از طریق شبکه مجازی (اینترنت) انجام می دهند، درخواست دارد قبل از واریز پول به شماره حسابهای اعلام شده در رایانامه به نحوی از تعلق شماره حساب به صاحب کالا اطمینان حاصل کنند.