ادعای سپیده قلیان در زندان بوشهر تکذیب شد.تکذیب ادعای سپیده قلیان از سوی رئیس سازمان زندان ها صورت گرفت. ادعای سپیده قلیان مبنی بر بدرفتاری با یک‌کودک در زندان بود.


حاج محمد مهدی محمدی در توییتر خود نوشت: ادعای مطرح شده از سوی سپیده قلیان مبنی بر بدرفتاری با یک‌کودک در زندان ‌بوشهر صحت ندارد.

مادر این کودک که در اسفند۹۹ آزاد شده، توسط بازرس ما دعوت و توضیحاتی ارائه داد.

قسمتی از صحبت‌های مادر کودک افغانی که قلیان ادعا می‌کرد با آنها بد رفتاری شده به این صورت مطرح شد:

«به خاطر غریبی من خیلی به من کمک می‌کردند ، اما اصلا بد رفتاری از سوی مسولان زندان متوجه فرزند من نشد اگر زمانی من ناراحت بودم و بچه ام را دعوا می‌کردم آنها از رفتار من ناراحت می‌شدند.»