به گزارش پارس نیوز، 

مرد افیونی که در اقدامی هولناک برادرش را به قتل رسانده است ادعا می کند برادرم با جن ها در ارتباط بود و ارواح به من دستور دادند تا برادرم را برای رسیدن به آرمش به قتل برسانم.

ساعت 08:30 دقیقه صبح ماموران کلانتری در جریان یک جنایت برادرکشی قرار گرفتند.

ماموران با حضور در صحنه جنایت با جسد مرد 55 ساله ای به نام عبدالرضا روبرو شدند که از ناحیه گردن هدف ضربات چاقو قرار گرفته بود و خیلی زود بازپرس همراه ماموران آگاهی در صحنه جرم حاضر شدند.

ماموران در گام نخست تحقیقات پی بردند که عبدالرضا قصد رفتن به محل کارش را داشته و زمانیکه سوار بر خودرویش می شود در برابر حمله برادر افیونی اش قرار گرفته است.

همین کافی بود تا ماموران برای دستگیری قاتل برادرکش که محمد 40 ساله است وارد عمل شوند و عصر روز جنایت وی را که در حال کشیدن مواد بود دستگیر کردند.

محمد که راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشت پیش روی بازپرس گفت: برای نجات برادرم از ارواح دستور گرفته بودم تا او را به قتل برسانم.

وی به ماموران گفت: در یک کارگاه قالبسازی کار می کنم و ازکودکی برادرم مرا اذیت می کرد و همان روزها بود که فهمیدم عبدالرضا به علوم غریبه مسلط است و با ارواح و جن ها در ارتباط است و گاهی اوقات کارهای سر و جادو انجام می داد و آدم خطرناکی شده بود.

وی افزود: سعی کردم در کنار برادرم این علوم را یاد بگیرم و کمی به این علوم آشنا شدم تا اینکه ارواح دستور دادند برادرم را که مرد خطرناکی شده است به قتل برسانم تا به آرامش برسد.