محسن پیرهادی با اشاره به نشست خبری حجت الاسلام اژه ای گفت: مهمترین نکته ای که به اعتقاد بنده در سخنان ایشان وجود داشت تاکید بر محرمانه بودن، مقدماتی بودن و لزوم عدم پیش‌داوری درباره نامه سازمان بازرسی تا زمان انتشار رسمی گزارش دستگاه قضایی است.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: در یک ماه گذشته برخی اعضای شورای شهر فرصت را برای تخریب اعضای اصولگرای شورای شهر،  شهردار و شهرداری و بهره برداری انتخاباتی از این ماجرا مغتنم دانستند که دور از انصاف بود و بنده معتقدم سخنان سخنگوی دستگاه قضا فصل الخطاب این ماجراست .اکنون زمان آنست که تهمت زنندگان به میدان آمده و عذرخواهی کنند.