پس از روی کار آمدن وزیر جدید رفاه،کار و امور اجتماعی و برکناری یکی از مدیران تامین اجتماعی،برخی تحرکات و اقدامات علیه یکی از معاونان شستا،خبر از سنارویی طراحی شده جهت تخریب و سهم خواهی می دهد.

بر اساس این گزارش،روز گذشته اخباری منتشر شد مبنی بر بازداشت معاون امور هلدینگ های شستا و در این خبر جعلی به نسبت او با برادر رئیس جمهور سابق اشاره شده بود.این در حالیست که دکترکاردار در آن ساعت و هم اکنون در محل کار خود است و هیچ نسبت سببی و نسبی هم با برادر رئیس جمهور سابق ندارد.

همچنین در برخی کانال ها و گروه ها و اکانت های فضای مجازی موضوع برکناری معاون امور هلدینگ های شستا مطرح شده بود که نشان می هد برخی کانون های قدرت در پی فشار به وزیر کار هستند برای اعمال نفوذ و سهم خواهی.

IMG_۲۰۲۱۰۸۳۱_۲۰۰۶۳۵

این  در حالیست که وزیر کار در مجلس اعلام کرده است که جلوی فساد می ایستد و با سهم خواهی مبارزه می کند و با همین قول و اراده از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته است.

به نظر می رسد،جریان های سیاسی و اقتصادی که همواره با تغییرات در ساختار قدرت نسبت به بهره مندی از کیک قدرت سناریو سازی می کنند، این بار هم در اتاق فکرهای خود رو به قدرت و پشت به مردم حرکت کرده اند  و با خبر سازی و جعل عناوین و نسبت دادن آن به برخی نهادها در صدد رسیدن به مقاصد خود هستند که با اطلاع رسانی به هنگام و دقیق و هوشیاری جامعه رسانه ای این تاکتیک نخ نما شده بی اثر خواهد شد.

گفته می شود کاردار از جمله مدیران دارای صراحت کلام و بی پروا در گفتار و جسارت در تصمیم و اقدام است و کسانی که با وی همکاری داشته اند معتقدند که این رویه رفتاری و مدیریتی وی و قاطعیت و ایستادگی در برابر اعمال نظر و فشارها،در بد اخلاقی رسانه ای امروز بی تاثیر نیست.