به گزارش پارس نیوز ، مجوز جدید دولت برای خودروهای وارداتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای تردد در ایران تصویب شد و براین اساس تمام خودروهای دارای مجوز تردد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تا پیش از تصویب این آیین نامه با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب و عوارض متعلقه، پلاک ملی می‌شوند.

 

به گزارش اکوایران؛ آیین نامه اجرایی بند ث تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب شد.

 بر اساس این مصوبه ،کلیه خودروهای دارای مجوز تردد تا پیش از تصویب این آیین نامه با پرداخت حقوق ورودی و عوارض متعلقه خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پلاک ملی می‌شوند.

بر اساس بند ث تبصره ۷  قانون بودجه  به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یکماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

مصوبه