حجم ویدیو: ۱۵.۹۳M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۸
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی: وزارت اقتصاد با تمام مدیران عامل بانک های دولت هماهنک کرد که از اول اسفندماه در صورتی که تمام افراد بدهکاری بانکی و معوقات به بانک های دولت داشتند اگر اصل بدهی خود را به شبکه بانکی بپردازند تمام جرایم بانکی آنها بخشوده خواهد شد.
  • قبلا اختیار بخشودگی جرایم را خود هیات مدیریت بانک ها را داشتند ولی برای سهولت این اختیار را به شعب بانکها دادیم.