به گزارش جام جم آنلاین، سازمان هواشناسی از وقوع بارش در ۱۰ استان کشور از امروز خبرداده است.

همچنین تازه‌ترین گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو نیز بیانگر آن است که برای هفته جاری وقوع بارش ها عمدتاً در نواحی شمالی کشور و به صورت پراکنده در سایر مناطق کشور پیش بینی می شود.

همچنین با توجه به چشم انداز بارش پیش بینی شده برای هفته آینده وقوع بارش ها در مناطق شمالی، غرب، جنوب غرب تا مرکز کشور و شمال شرق مورد انتظار است.

حوضه آبریز دریای خزر با بیشینه بارش ۱۱۹.۲ میلیمتری دارای بالاترین میزان بارش این هفته

حوضه آبریز دریای خزر این هفته بیشینه بارش ۱۱۹.۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۱.۲ میلیمتری را دارد که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور است.

مقام دوم پربارش‌های این هفته مربوط به حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیشینه بارش ۲۷.۷ میلیمتر و متوسط محدوده ۷.۵ میلیمتری است.

پس از آن حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بیشینه بارش ۲۳.۱  میلیمتری و متوسط محدوده ۱.۸ میلیمتری را تجربه می‌کند.

در هفته جاری حوضه‌ آبریز فلات مرکزی با بیشینه ۱۸.۳ میلیمتر و محدوده بارش ۰.۵ میلیمتری است.

حوضه آبریز قره قوم هم بیشینه بارش ۱۳.۱ میلیمتری با متوسط محدوده ۲.۳ میلیمتری دارد.

حوضه آبریز مرزی شرق  هم این هفته بیشینه بارش ۱۰.۳ میلیمتری با متوسط بارش  ۱.۶ میلیمتر پایین‌ترین میزان بارش حوضه‌های آبریز را دارد.

این هفته  ۳۰ حوضه آبریز درجه‌ ۲ کشور دارای  بارش هستند.

وقوع بارش در حوضه‌های آبریز کشور برای این هفته و هفته آینده

حوضه آبریز دریای خزر هفته آینده هم پربارش با بیشینه ۱۷۳.۹ میلیمتر

در هفته منتهی به ۲۷ آبان‌ماه  همه حوضه‌های ۶ گانه اصلی آبریز کشور بارش‌هایی را دریافت خواهند کرد.

براین‌اساس حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۲۷ آبان بیشینه بارش ۱۷۳.۹ میلیمتری و متوسط محدوده ۱۹.۸ میلیمتری را خواهد داشت که بیشترین میزان در بین حوضه‌های آبریز کشور خواهد بود.

در هفته منتهی به ۲۷ آبان‌ماه  حوضه‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان  بیشینه بارش ۹۳.۷ میلیمتری با متوسط محدوده ۸.۸ میلیمتری خواهد داشت.

حوضه‌ آبریز فلات مرکزی  هم در هفته منتهی به ۲۷ آبان‌ماه  بیشینه بارش ۸۹.۴ میلیمتری و متوسط محدوده ۴.۲ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

در هفته آینده حوضه‌ آبریز دریاچه ارومیه هم بیشینه بارش ۶۵.۲ میلیمتری و متوسط محدوده ۲۲.۲ میلیمتری را تجربه خواهد کرد.

حوضه آبریز قره قوم هم در هفته منتهی به ۲۷ آبان‌ماه بیشینه بارش ۳۸.۹ میلیمتری و متوسط محدوده ۹.۱  میلیمتری خواهد داشت.

حوضه آبریز مرزی شرق هم در هفته منتهی به ۲۷ آبان‌ماه بیشینه بارش ۱۵  میلیمتر با متوسط محدوده ۲.۸ میلی‌متر را تجربه خواهد کرد.

همچنین، از مجموع ۳۰ حوضه آبریز درجه‌۲ نیز ۲ حوضه‌  قطره‌ای باران نخواهند داشت.