شینا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح ایجاد ساختمانهای سبز در تهران گفت: در قالب یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران با عنوان ساختمان سبز و معماری پایدار موضوع ساختمانهای سبز پیگیری شده است لذا برای اولین بار مدل رتبه بندی و ارزیابی ساختمانهای سبز در حال انجام است و دبیرخانه این بحث در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران شکل گرفته است.

وی افزود: اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز در اجرای این طرح همکاری می‌کند و در حال حاضر نیز دستورالعمل اجرایی طرح در حال تهیه و تدوین است تا برای تعیین تسهیلاتی که به این ساختمانها داده می شود تصمیم گیری شود. مواردی همچون پایان کار و اموری که در دست شهرداری تهران است تا از این طریق سازندگان به موضوعات مرتبط با ساختمانهای سبز توجه ویژه نشان دهند؛ موضوعاتی همچون بازچرخانی آب، پسماند، انرژی های تجدیدپذیر و... نیز مدنظر است.

وی ادامه داد: تاکنون ساختمانی در حکیمیه منطقه ۴ و ساختمانی در منطقه ۵ داشته‌ایم که به صورت داوطلبانه و پایلوت در این طرح شرمت کرده‌اند. در حقیقت افرادی بوده‌اند که خودشان علاقه مند بوده‌اند که ساختمانهای سبز ایجاد کنند. چند سال پیش نیز اداره کل محیط زیست شهرداری تهران  فراخوانی داد تا این ساختمانها را تشویق کند که نشان‌هایی هم به آنها اهدا شد.

انصاری تاکید کرد: این طرح پیشتر حالت داوطلبانه داشته ولی با تهیه دستورالعمل مقرر می شود برخی از این موارد ساختمان سبز از حالت داوطلبانه خارج و حالت الزامی به خود بگیرد و در کنار الزام‌ها در ساختمانهای جدید باید برای مواردی همچون بازچرخانی آب و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مشوق هایی در نظر بگیریم تا سازندگان به رعایت این موارد تشویق شوند تا به سمت ایجاد ساختمانهای دوستدار محیط زیست حرکت کنیم.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه جلسات ویژه ساختمانهای سبز باحضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود افزود: در این جلسات درخصوص استانداردهای بین المللی در این حوزه بحث و گفت و گو می‌شود؛ کار جمعی که امیدواریم به سرانجام برسد و شاهد ایجاد ساختمانهای سبز باشیم.