پدرام پاک آئین، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بیمارستان‌های دولتی به دلیل بدهی تأمین اجتماعی، از پذیرش بیماران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند، گفت: عدم پذیرش بیمار در بیمارستان به دلیل مطالبات بیمارستان از بیمه‌ها قویاً تکذیب می‌شود.

وی افزود: چنین چیزی صحت ندارد و بر فرض صحت، تخلف و مستوجب پیگیری است.

به گزارش مهر، روز گذشته اخباری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با این مضمون و محتوا که بیمارستان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت، از پذیرش بیماران تأمین اجتماعی خودداری می‌کنند.

این در حالی است که اخیراً، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز از بدهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی ببیمه تأمین اجتماعی به بیمارستان‌های دولتی خبر داده بود.