به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر، ‬علی‬ بهادری‌ جهرمی‬ سخنگوی‬ دولت‬ در‬ حساب‬ کاربری‬ خود‬ در‬ توئیتر، ‬ نوشت: ‬ ‌درگذشت تعدادی از هموطنان‌مان را در حادثه سیل استان فارس تسلیت می‌گویم.

وی اعلام کرد: تمام امکانات برای یافتن مفقودین و بررسی علت حادثه بسیج شده است.