به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس ،نشست خبری به مناسبت هفته پرستار با حضور عباس عبادی، معاونت پرستاری وزیر بهداشت و محمد میرزابیگی،رئیس سازمان نظام پرستاری برگزار شد.

عباس عبادی،معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به نقش مشارکت مردم در ارزان سازی و ارتقا سلامت،بیان داشت:نظام سلامت را گران اداره می کنیم.تاکید زیاد بر تکنولوژی به ویژه های تک و توزیع نامناسب شاید باعث افزایش هزینه ها شده است.

وی ادامه داد:ما فقط بخشی از توانمندی پرستاران را استفاده می کنیم و محصور در بیمارستان شده اما اگر نقش پیشگیری را با این پرستاران در نظر گیریم و دانش سلامت افزایش پیدا کند نیاز به افزایش مداوم تخت های بیمارستانی نیست.

معاون پرستاری وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت استفاده مناسب از پرستاران در حوزه های مختلف سلامت،افزود:در دو دهه آینده با پیری جمعیت روبروخواهیم بود و یکی از اقدامات توسعه نقش پرستاری خواهد بود.

عبادی یادآور شد:یکی از راهکارهای برون رفت از این موضوع توجه به بحث پرستار بهداشت است.

وی با اشاره به اینکه پرونده شهادت ۶۶ نفر از پرستاران که دردوران کرونا به شهادت رسیدند قطعی شده است،افزود:به طور میانگین به ازای هر تخت بیمارستانی در کشور ۹دهم پرستار داریم و اگر همه نیروهای شرکتی،طرحی و...را هم تبدیل وضعیت کنیم باز با استاندارد لازم فاصله داریم.

عبادی با اشاره به بسته پیشنهادی وزارت بهداشت برای تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری فعال در دوران کرونا،افزود:در حال تلاش برای اجرایی کردن این موضوع از طریق هماهنگی با دیگر دستگاه ها هستیم.

وی درباره خبر خوش برای پرستاران در آستانه روز پرستار،گفت:بحث تعرفه گذاری فوق العاده خاص با ضریب ۳ و تبدیل وضعیت نیروهای استخدامی در حال پیگری و انجام است.

معاون پرستاری وزیر بهداشت تصریح کرد:همکاران پرستاری که باردار هستند حتما باید در بخش های غیر کرونا بکار گرفته شوند و در صورت تخلف پیگرد دارد.

عبادی یادآور شد:بسته تعرفه گذاری پرستاری تحت عنوان بسته خدمات پرستاری پیشنهادشده است و امیدواریم تا سه ماه پایان سال اجرایی شود.

وی با اشاره به مطالعه پژوهشی در سال ۹۳،ادامه داد:در آن پژوهش نشان داده شد که ۲۳درصد مردم نیازمند خدمات مشاوره هستند اما این میزان در سال ۹۹ به ۲۹ درصد رسید که این میزان به طور میانگین در نیروهای کادر درمان حدود ۸ درصد نیاز بیشتری دارند.