پیش فروش خودرو برای کنترل بازار صورت می گرفت. پیش فروش خودرو قیمت خودرو را با نرخ کارخانه ارائه می کرد. مردم از پیش فروش خودرو استقبال می کردند.

جی پلاس؛ فاطمی امین، وزیر صمت گفت: سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم داشت و برنامه جدیدی برای صنعت خودرو طراحی کرده ایم.

وزیر صمت گفت: اشتباه است که منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در ایران استفاده شود. بهترین کاربرد منابع صندوق برای فاینانس خارجی‌ها و اعتبار خریدار به خارجی‌هاست.

خودرو

فاطمی امین گفت: سال آینده نباید تعهد ارزی داشته باشیم، تحریم شدیم و بخش عمده ای  آن برای درآمد نفتی بود و مصرف ارزی سر جای خود  باقی بود بود و کلی نظام بهم خورد و پیچیده شد. امیدواریم سال آینده از اوایل تابستان دیگر تعهد ارزی نداشته باشیم، به حدی درآمد ارزی داریم که نیاز ارزی را تامین کند و‌ مشکلات را رفع کنیم.

دنبال حذف قیمت دلاری هستیم

وزیر صمت گفت: در کشور مشکل فنی و فناوری نداریم و هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که نمی‌تواند کار را از پیش ببرد و به جد، دنبال حذف قیمت دلاری هستیم.

فاطمی امین گفت: در خصوص برنامه‌های پیش رو بازار خودرو، برنامه داریم در سال آینده بحث قرعه کشی خودرو را نداشته باشیم.