بنی صدر درگذشت. بنی صدر اولین رئیس جمهور ایران است. بنی صدر به پاریس فرار کرد.


 به گزارش جماران، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور متواری ایران در سن 88 سالگی در پاریس درگذشت. او که در سال 1358 به عنوان اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران کار خود را آغاز کرد، در آغازین روز از تیر ماه 1360، در پی رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، از سوی حضرت امام خمینی(ره) از این سمت عزل شد. بنی صدر پس از عزل مدتی مخفی بود تا اینکه، همراه با مسعود رجوی سرکرده منافقین و با همکاری بهزاد معزی خلبان مخصوص شاه، به پاریس گریخت.

وی تا هم اینک در پاریس به سر می برد و خویش را در زمره اپوزیسیون اصلی جمهوری اسلامی قلمداد می کرد. حضرت امام خمینی پس از فرار بنی صدر در سخنانی فرمودند: «... ‌‌من الآن هم نصیحت می کنم آقای بنی صدر را به اینکه نبادا در دام این گرگهایی که در‌‎ ‎‌خارج کشور نشستند و کمین کردند بیفتید، و این آبرویی که از دست دادید بدتر بشود.‌‎ ‎‌من علاقه دارم که تو بیشتر از این خودت را تباه نکنی. من علاقه دارم که همۀ اشخاصی که‌‎ ‎‌در این مملکت زندگی می کنند یک زندگی انسانی ـ الهی باشد. نبادا یک وقت در دام‌‎ ‎‌اشخاصی بیفتی که این ملت آنها را سر تا پا شناخته است؛ و آنها از تو پشتیبانی کنند و تو‌‎ ‎‌هم در دام آنها بیفتی؛ که هم دنیا به باد رفته است تا آخر، و هم آخرت.

اگر نصیحتهای من‌‎ ‎‌را گوش کرده بودی، این مسائل پیش نمی آمد. لکن نگذاشتند؛ آنهایی که به تو اظهار‌‎ ‎‌علاقه می کردند آنها به اسلام علاقه نداشتند؛ و تو را کشاندند به جایی که تباه کردند، بیش‌‎ ‎‌از این خودت را تباه نکن؛ به دام این اشخاصی که مثل اژدها دهان باز کرده اند تا همۀ‌‎ ‎‌حیثیت تو را به باد فنا بدهند وببلعند نیفت. چنانچه توبه کنی و برگردی و علاقۀ خودت را‌‎ ‎‌از این گروههای مفسد، فاسد، جنایتکار، سلب کنی، و در یک کناری بنشینی مشغول‌‎ ‎‌تصنیف و تألیف بشوی، صلاح تو است. اگر شما آن نصیحتی را که آن روز من با حال‌‎ ‎‌بیماری در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز این طور نبود و من‌ نمی خواستم باشد؛ آن روز من ‌‌[‌‌در‌‌]‌‌ یکی از حرفها، که اساس همۀ گرفتاریهای بشر‌‎ ‎‌است، تنبه دادم که ‌‌حُبُّ الدُّنیا رَأْسُ کُلِّ خَطیئَة‌‎[10]‎‌ تمام خطاهایی که از ماها صادر می شود روی‌‎ ‎‌این حبّ نفس و جاه و مال و منال است؛ اگر این کلمه را گوش کرده بودید و هواهای‌‎ ‎‌نفسانی را زیر پا گذاشته بودید، این طور نمی شد که همۀ گروهها، همۀ دوستان شما، از‌‎ ‎‌شما منفصل بشوند، الاّ این گروههایی که می خواهند شما را آلت دست قرار بدهند و به‌‎ ‎‌مقاصد خودشان برسند. ... صحیفه امام، ج 14، ص 492 و 493

 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر
 • سید ابوالحسن بنی صدر به روایت تصویر