دعوت نامه دانشگاه سوربن مهم است. دعوت نامه دانشگاه سوربن طرفداران زیادی دارد. بسیاری برای دعوت نامه دانشگاه سوربن سر و دست می شکنند. شهید زین‌الدین به دعوت نامه دانشگاه سوربن فرانسه دست رد زد.


به گزارش مشرق، یک کاربر فضای مجازی در توییتر نوشت: ‌شهید زین الدین با رتبه ۴پزشکی به دعوت نامه دانشگاه سوربن فرانسه جواب رد داد و شهید آقاسی هم علی رغم رتبه ممتازی در دانشگاه تورنتو کانادا برگشت ایران

استدلالشان این بود که درحال حاضر در جنگ نظامیم و کشورمان به ما نیاز دارد!

ایران را جوانان با غیرت ایرانی به قله های پیشرفت میرسانند.

چرا شهید زین‌الدین به دعوت نامه دانشگاه سوربن فرانسه دست رد زد؟