به گزارش پارس نیوز، علیرضا نادعلی در پایان دویست و سی و پنجمین جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: در جلسه امروز آقای اقراریان نطق پیش از دستور را در صحن شورا ارائه کرد و در ادامه بررسی لایحه شهردار تهران درباره بهای خدمات بهشت زهرا در سال 1403 در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس مصوبه شورای شهر تهران، یک طبقه قبر به صورت رایگان به تصویب رسید. همچنین دو طبقه دیگر هر کدام با قیمت 15 میلیون تومان به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: همچنین بر اساس مصوبه شورای شهر تهران تا 3 ماه برای تعیین تکلیف دو طبقه دیگر از 3 طبقه قبر در نظر گرفته شد که پس از اینکه خانواده تمایل به خرید دو طبقه دیگر داشته باشند، در قالب تقسیط یک ساله هزینه قبر از خانواده دریافت خواهد شد.

منبع : تسنیم