ایتالیا با شکست انگلیس در ضربات پنالتی برای دومین بار قهرمان اروپا شد و انگلیس را در حسرت جام گذاشت.

ایتالیا

ایتالیا