در میدانی باشکوه در شهر سویای اسپانیا با کاشی و سرامیک‌های زیبا ساخته شده به سبک معماری ایرانی .

اسپانیا