در حاشیه محکومیت توهین به پیامبر اعظم (ص) در افغانستان .

ماکرون