حجم ویدیو: ۴۶.۳۸M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۹
 
  • دکتر بهرام عین اللهی روز گذشته در بازید سرزده از مرکز واکسیناسیون پارک ترافیک امیرآباد شمالی و گفتگو با مراجعان، به شدت از برخی مشکلات فنی و نحوه خدمات به مراجعان انتقاد و دستوراتی را برای بهبود ارائه خدمات صادر کرد.
  • خبرنگار ما برای بررسی میدانی، امروز به همان مکان مراجعه کرد که متوجه شد، این مرکز به دلیل مشکلات فنی، تعطیل و مرکز واکسیناسیون به محل مناسبی در شهرک والفجر یک منتقل شده است.