مهدی سنایی، مشاور ارشد وزیر امور خارجه و سفیر سابق ایران در روسیه در برنامه دست خط گفت: تاریخ از دو دیدار رئیس جمهور روسیه با رهبر انقلاب به عنوان دیدار‌های با اهمیت یاد خواهد کرد.