به گزارش پارس ، به نقل ازنامه، محمد رویانیان هفته گذشته به همراه خانواده خود عازم غرب کشور شد و مدتی رسانه ها از وی بی خبر بودند.

سفر وی باعث شد جلسه هیئت مدیره و دیدار مسئولان باشگاه با سرپرست وزارت ورزش نیز به تعویق بیفتد که این مسئله شایعاتی مبنی بر برکناری قریب الوقوع وی را به همراه داشت.

رویانیان پس از بازگشت به تهران دوباره به سفر رفت که برای دامن نزدن به حواشی رسانه ای نشد.

وی همزمان با تولد امام هشتم شیعیان سفر یک روزه ای به مشهد داشت.