به گزارش پ ارس به نقل از ورزش ۳، جلسه هیئت مدیره آبی پوشان دو روز پیش انجام شد و یکی از مباحث این نشست این بود که سایر اعضاء پیشنهاد کردند احمد شهریاری به عنوان رئیس آکادمی این باشگاه آغاز به فعالیت کند. به گزارش فارس، با وجود اینکه شهریاری در این نشست حضور نداشت، اما مقرر شد در جلسه آینده هیئت مدیره پس از بررسی های لازم گزارشی از وضعیت آکادمی و چگونگی کار در این بخش مهم باشگاه استقلال را به هیئت مدیره ارائه کند.