فدراسیون جهانی فوتبال به صورت رسمی اعلام کرد سپ بلاتر و دبیر کل پیشینش ژروم والکه به دلیل نقض ۴ مورد اساسنامه اخلاقی به بیشترین مجازات محکوم شده و هرکدام برای ۶ سال و ۸ ماه نمی‌توانند فعالیت فوتبالی داشته باشند.

این دو مدیر پیشین فیفا علاوه بر محرومیت سنگین، یک میلیون فرانک سوئیس هم باید جریمه بپردازند.

محرومیت سپ بلاتر ۸ اکتبر ۲۰۲۱ و ژروم والکه ۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد.