مهدی محمد نبی،دبیرکل فدراسیون فوتبال در این باره عنوان کرد: بر اساس ماده ۱۲۴ مقررات انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون فوتبال آسیا از فردا ظرف ۳ روز فرصت برای اینکه درخواست تجدیدنظر خواهی باشگاه پرسپولیس توسط فدراسیون ارسال شود وجود دارد و این به معنای این است که  حداکثر تا سه شنبه همین هفته این زمان موجود است و پیگیری ویژه در این باره انجام خواهد شد.

وی افزود: از سه شنبه به مدت ۵ روز  یعنی تا یکشنبه هفته آینده، فرصت ارائه لایحه دفاعیه وجود خواهد داشت. در این میان، مبلغ ثبت درخواست تجدید نظر خواهی معادل ۱۰۰۰ دلار آمریکا است و  خواسته‌ها و  ادله، فهرست شهود و خلاصه ای از شهادتنامه های کتبی می بایست در این فرآیند ٨ روزه به ترتیب انجام شود.