به گزارش پارس،به نقل از ورزش سه وی با اشاره به پیامک هایی که به وی ارسال شده گفت: عده ای بودند که می خواستند با دریافت پول وردهایی برای بردهای ما بخوانند.

مدیرعامل پرسپولیس با اعلام این نکته که شماره تلفن همراهش در اختیار بسیاری از افراد قرار دارد گفت: از ابتدای فصل که بنده در پرسپولیس حضور دارم پیامک های بسیار و بیشماری روی موبایل من آمده که عده ای می خواهند با پیش بینی کردن یا با اوراد یا چیزهایی مثل بازی را به اصطلاح برای ما درآورند که بنده مطلقا به این ماجرا توجهی نکردم و هیچ عکس العملی نشان ندادم که ببینم موضوع از چه قرار است. با توجه به عقیده ای که ما به ورزش پاک داریم و عقیده داریم که قشنگی فوتبال به این است که در زمین رقم بخورد، هرگز به این مساله ورود نکردیم و اگر هم جایی ببینیم این اتفاق می افتد حتما سعی می کنیم تذکر بدهیم.

طاهری سپس درباره بحث داوری پرسپولیس و ذوب آهن صحبت کرد و گفت: توقع ما این است که دوستا حاضر در فدراسیون با توجه به اینکه متولی این کار هستند به این امر رسیدگی کنند و به ما بررسی کنند و بگویند شبهه ای در این زمینه وجود دارد یا نه مثلا در بازی پرسپولیس و ذوب آهن آقای جهانبازی از تصمیم که گرفته عذرخواهی کرد که این خیلی خوب است اما نکته مهم این است که باید روشن شود آیا ایشان واقعا صحنه را هند تشخیص داده و اقدام به کارت دادن کرده یا موضوع چیز دیگری است و این مساله ای است که باید کارشناسی بشود. اینکه ایشان از فاصله ای دور کارت قرمز را در دست گرفته و بدون تامل به سمت بازیکن تیم ما آمده نکته بسیار مهمی است که البته باز هم می گویم باید اهالی فن به آن پاسخ بدهند.

طاهری با اعلام اینکه که این نکته ها را به نهادهای نظارتی انتقال داده گفت: ما این مساله را به نهادهای مربوطه انتقال دادیم تا از سلامت فوتبال و حق هواداران ما سیانت بشود و اینطور نبوده که نسبت به این مسائل بی تفاوت بوده باشیم.