به گزارش از پارس به نقل از خبرگزاری فارس، کمیته‌های ملی المپیک اتریش، بلژیک، بلغارستان، دانمارک و اسلوونی 2 میلیون دلار به پناهنده‌ها کمک خواهند کرد.

کمیته ملی المپیک اتریش برنامه‌های ورزشی برای پناهندگان در نظر گرفته است. در بلژیک کمیته ملی المپیک این کشور در حال همکاری با صلیب سرخ برای تامین تجهیزات ورزشی به مراکز پناهنگان است.

کمیته ملی المپیک بلغارستان نیز برنامه‌های ورزشی در دو شهر برای کودکان در نظر گرفته است.

مسابقاتی برای کودکان در رشته‌های مینی فوتبال، بسکتبال، دوومیدانی بدمینتون و تنیس روی میز اجرا خواهد شد و برندگان در مسابقات ملی شرکت می‌کنند.

بیش از 300 هزار پناهنده وارد کشورهای اروپایی شده‌اند. از این تعداد 2600 نفر به دلیل خطراتی که در راه مهاجرت وجود داشت کشته شدند.