به گزارش پارس به نقل از خبرآنلاین علی فتح الله زاده می گوید علی موسوی مهاجم اسبق این تیم را با یک میلیون و 200 هزار تومان به استقلال برد. مدیرعامل سابق آبی ها یادی از قدیم ها می کند و می گوید: «آن موقع که پول نبود. ما یک میلیون و 200 هزار تومان دادیم علی موسوی را از پاس گرفتیم. البته نمی دانم این شایعه از کجا در آمد که ما آنموقع 20 میلیون برای رضایتنامه اش دادیم. برای شما یک چیز جالب بگویم. ما یک میلیون و 200 موسوی را خریدیم و او را به لورکوزن 900 هزار مارک فروختیم.» او با خنده درباره چگونگی آوردن پول قرارداد موسوی به ایران می گوید: «من پول ها را با چمدان به ایران آوردم. نمی فهمیدیم که آن موقع. داغ بودیم. یک میلیون مارک در یک کیف سامسونت بود. در خیابان کیف را گرفتم دستم و می رفتم. کالموند مدیر لورکوزن در بانک گفت ببین فتح الله زاده من پول را الان به شما می دهم و دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارم. من نمی فهمیدم که او دارد چه می گوید. پول را برداشتم و آوردم. یادم هست در فرودگاه که چمدان را گذاشتیم در گیت بازرسی منزوی گفت نگاه کن چشم پلیس دارد مثل فرفره می چرخد. در دستگاه دیده بود که در کیف کلی پول است، هول شده بود.»