به گزارش پارس نیوز، 

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی کاظم شبنم زاده در خصوص اقدامات مرمتی این بنا اظهار داشت: با ابلاغ اعتباری در حدود 300 میلیون ریال، استحکام بخشی جداره ها، کف برداری و حذف الحاق ها، سبک سازی بام و نماسازی در دست اجرا است.
وی گفت: خانه تاریخی برگی در محله قلعه نو بافت تاریخی شهر بشرویه قرار دارد که در گروه خانه های کوچک پیمون چهار ایوانه قرار می گیرد.
سرپرست پایگاه بافت تاریخی بشرویه در مورد تاریخ ساخت و ویژگی های معماری این بنا گفت: در شهر بشرویه به خانه هایی برخورد می کنیم که سطح اشغال و زیربنای آنها بسیار کوچک است و از همه مهمتر به صورت جفت خانه ای ساخته شده اند بدین منظور که 2 خانه کوچک معمولا 2 ایوانه یا چهار ایوانه با میانسرایی در حدود 16 مترمربع در کنار یکدیگر و با ورودی مشترک هستند که می تواند به دوران قبل از صفویه برگردد.
وی افزود: اصالت در پوشش برخی فضاها و قوس ایوان ها به خوبی قابل تشخیص است و این ویژگی ها کمک شایانی در فهم تاریخ معماری و تحولات آن در شهر بشرویه می کند.
9893*3028