حجت الاسلام حشمت الله رستمی اعلام کرد: یکی از چالش های فرهنگی و اجتماعی در جامعه کنونی ما و شاید بتوان گفت در اکثر کشورها شکاف نسل هاست. 

به گفته رستمی، اولین مساله که به ذهن می رسد اختلافات فرهنگی بین والدین و فرزندان است هر چند این موضوع صحیح است ولی این مساله بسیار فراتر بوده و شکاف نسل ها اختلافات چشمگیر روانی، فرهنگی، اجتماعی و تفاوت در باورها و رفتارهای اجتماعی میان 2 نسل در یک مقطع زمانی و در یک جامعه را بدنبال دارد. 

وی تاکید کرد : تغییر امری اجتناب ناپذیر است و در گذر زمان ذائقه های فرهنگی و اجتماعی مردم نیز متفاوت می شوند در کشور سیستمی فعال برای مدیریت این تغییرات وجود ندارد و از طرفی نارسایی هایی در سیستم تعلیم و تربیت مشاهده می شود که نه محیط های آموزشی و نه والدین، فرزندان خود را برای زندگی در آینده آماده نمی کنند. 

این کارشناس فرهنگی افزود : والدین و مربیان بیشتر تلاش می کنند دانش آموزان و فرزندان را با معیارهایی که خود می پسندند، پرورش دهند که این پرورش نوعا ناظر به گذشته است. 

رستمی اظهار کرد : در صورتی که باید آموزش ها با اقتباس از گذشته ولی ناظر به آینده سامان داده شود که اگر این موضوع اتفاق بیافتد، جوان در حال رشد ضمن حفظ ساختارهای ارزشی و سنت ها، شرایط جدید را براحتی می پذیرد و میان گذشته و آینده یک وحدت منطقی و منسجم ایجاد می شود.