به گزارش پارس ، تسنیم به نقل از صدای روسیه؛ تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، برای ناراحتی هایی که در پی افشای شنود تلفنی رئیس جمهور اندونزی برای وی پدید آمده است ابراز تأسف کرد اما از عذرخواهی اجتناب ورزید.

وی گفت: " استرالیا احترام عمیقی برای اندونزی، دولت و نیز مردم آن قائل است. من رئیس جمهور یودهویونو را دوست خوب استرالیا و در حقیقت یکی از بهترین دوستانی که در جهان داشته ایم می دانم. به همین دلیل واقعا درباره هر گونه ناراحتی که گزارش های اخیر رسانه ای برای وی ایجاد کرده اند ابراز تأسف می کنم. "

اما وی در ادامه به صراحت اعلام کرد که نباید از استرالیا انتظار داشت به علت تلاش برای محافظت از ملت عذرخواهی کند. " نباید از استرالیا انتظار داشت به علت اقداماتی که ما برای حفاظت از کشورمان در حال و گذشته انجام داده ایم به مانند هر دولت دیگری که چنین اقدامات مشابهی را انجام می دهد، عذرخواهی کند. "

وی در ادامه گفت: " مهم این است که ما تمام منابع - شامل اطلاعات - را برای کمک به دوستان و متحدین مان به کار می بریم. " این اظهارات پس از آن اعلام شدند که یودهویونو در واکنش به افشای جاسوسی های سرویس های اطلاعاتی استرالیا از وی و سایر مقامات اندونزی اعلام کرد جاکاراتا در حال بازبینی همکاری با استرالیا بوده و با عصبانیت سفیر خود از کانبرا را فرا خواند.