به گزارش پ ارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیرکل آژانس بین المللی اتمی گزارش جدید خود درباره برنامه هسته ای ایران را در بین اعضای شورای حکام آژانس توزیع کرد که بخش پنجم متن کامل آن به شرح زیر است:

H. ابعاد نظامی احتمالی

۵۱- گزارش قبلی مدیر کل موضوعات برجسته مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و فعالیت هایی که ایران برای حل آن نیاز است را مشخص کرده است. از سال ۲۰۰۲ آژانس به طور فزاینده ای نگرانی خود درباره وجود احتمالی فعالیت های مرتبط هسته ای را اعلام کرده که این فعالیت ها سازمان های مرتبط نظامی را در بر می گیرد که شامل فعالیت های مرتبط به توسعه کلاهک هسته ای برای موشک است. ایران نگرانی های آژانس را نادیده گرفته، به خصوص در زمینه ای که ایران این نگرانی ها را بر اساس ادعاهای بی پایه تلقی کرده است.

۵۲- ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) تحلیل تفصیلی درباره اطلاعاتی را فراهم کرده که نشان می دهد ایران فعالیت هایی را انجام داده است که با توسعه دستگاه انفجاری هسته ای ارتباط دارد. این اطلاعات که توسط آژانس ارزیابی شده معتبر است. از نوامبر ۲۰۱۱ آژانس اطلاعات بیشتری را به دست آورده است که تحلیل ضمیمه مذکور را تقویت می کند.

۵۳- در قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) شورای امنیت بار دیگر بر التزام ایران به اتخاذ گام هایی که توسط شورای حکام در قطعنامه های GOV/۲۰۰۶/۱۴ و GOV/۲۰۰۹/۸۲ تعیین شده تاکید کرده و باید همکاری کاملی را با آژانس در تمامی موضوعات برجسته به خصوص آنهایی که باعث افزایش نگرانی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران است انجام دهد که شامل فراهم کردن دسترسی بدون تاخیر به تمامی سایت ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد درخواست توسط آژانس است. همانطور که بالا در بخش B اشاره شده، همچنان برای آژانس آغاز کار واقعی با ایران در این زمینه ممکن نبوده است.

۵۴- پارچین: همانطور که در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل اعلام شده است، اطلاعاتی که توسط کشورهای عضو برای آژانس فراهم شده است نشان می دهد که ایران یک مخزن مهار بزرگ انفجاری برای انجام آزمایش های هیدرودینامیکی ساخته است. این آزمایشات نشانه قوی درباره توسعه احتمالی تسلیحات هسته ای است. اطلاعات همچنین نشان می دهد که مخزن مهار در سال ۲۰۰۰ در سایت پارچین نصب شده است. مکان این مخزن در سایت پارچین در مارس ۲۰۱۱ شناسایی شد و آژانس در ژانویه ۲۰۱۲ درباره مکان این مخزن مهار به ایران اطلاع داده است.

۵۵- همانطور که پیشتر اعلام شد، تصاویر ماهواره ای نشان می دهد که از زمان نخستین درخواست آژانس برای دسترسی به این مکان فعالیت های گسترده تر و به دنبال آن تغییراتی را در این مکان صورت گرفته است. از زمان گزارش قبلی مدیر کل تغییرات چشمگیری در این سایت دیده نشده است.

۵۶- همانطور که پیشتر گزارش شد، ایران اعلام کرده که اتهام فعالیت های هسته ای در سایت پارچین « بی اساس» است و « همچنین فعالیت های اخیری که گفته می شود در نزدیکی مکان مورد علاقه آژانس صورت گرفته، هیچ ارتباطی به مکان مشخص شده توسط آژانس ندارد» . تا کنون، ایران تنها توضیحی برای جابه جایی خاک توسط کامیون ها ارائه کرده است که نشان می دهد به دلیل ساخت جاده جدید پارچین و آسفالت کردن صورت گرفته است.

۵۷-همانطور که آژانس برای ایران شفاف کرده است، با توجه به فعالیت های گسترده ای که ایران در مکان مذکور در سایت پارچین صورت داده و همچنان نیز ادامه دارد، زمانی که آژانس به این مکان دسترسی پیدا کند، توانایی آن برای انجام راستی آزمایی موثر به شدت تضعیف خواهد شد. در حالیکه آژانس به ارزیابی این موضوع ادامه می دهد، داشتن دسترسی به این مکان بدون تأخیر بیشتر ضروری است، همچنین لازم است تا ایران بدون وقفه بیشتر، همانطور که در ماه فوریه توسط آژانس درخواست شده بود، برای سوالات دقیق آژانس در ارتباط با سایت پارچین و کارشناسان خارجی، پاسخ هایی واقعی فراهم کند.

اطلاعات طراحی

۵۸- به رغم توافقنامه پادمان و قطعنامه های مرتبط صادر شده از سوی شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزومات کد ۳-۱ از ترتیبات اجرایی بخش اول توافقنامه پادمان را اجرا نمی کند. این موضوع سطح اعتماد را در نبود دیگر تاسیسات هسته ای از بین می برد. نبود اطلاعات طراحی اولیه همچنین تاثیر مخالفی بر توانایی آژانس در بررسی طراحی تاسیسات را به وجود می آورد و مانع از اجرای موثر رویکرد پادمان می شود. این به خصوص درباره تاسیساتی که در زیر به آنها اشاره می شود مرتبط است.

۵۹- رآکتورهای تحقیقاتی: همانطور که در بالا (پاراگراف ۳۶) اشاره شد اطلاعات طراحی به روز شده برای رآکتور IR-۴۰ به صورت فوری مورد نیاز است همانطور که قبلا گزارش شده ایران به آژانس اطلاع داده است که ۴ رآکتور تحقیقاتی جدید در مرحله مقدماتی انتخاب موقعیت بوده و مکان های بالقوه قطعی در حال ارزیابی هستند و اطلاعات طراحی در این زمینه ارائه نکرده است.

۶۰- تاسیسات غنی سازی: همانطور که بالا اشاره شد (پاراگراف ۲۸) ایران اطلاعات طراحی مربوط به ساخت ۱۰ تاسیسات غنی سازی اورانیوم جدید خود از جمله ۵ تاسیساتی که سایت های آنها تصمیم گیری شده ارائه نکرده است.

۶۱- نیروگاه های هسته ای: پیروی گزارش هایی که در آن اعلام شده است ایران ۱۶ سایت را برای ساخت نیروگاه هسته ای مشخص کرده و در پاسخ به درخواست آژانس برای دریافت اطلاعات طراحی مربوطه و برنامه زمانی ساخت، ایران اعلام کرد که آژانس اطلاعات درخواستی را در طی زمان دریافت خواهد کرد.

J - پروتکل الحاقی

۶۲- برخلاف قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند. تا زمانی که ایران همکاری لازم را به عمل نیاورد و از جمله پروتکل الحاقی را اجرا نکند، آژانس در موقعیتی نیست که عدم وجود فعالیت یا مواد هسته ای اعلام نشده در ایران را تایید کند.

K - سایر موضوعات

۶۳- در ۲۶ می ۲۰۱۳ آژانس در رآکتور سایت آب سنگین اصفهان راستی آزمایی اقلام فیزیکی انجام داد و وجود ۳۶ نمونه اولیه مجتمع های سوخت را که از کارخانه تولید سوخت برای آزمایش رسیده بود را بررسی کرد.

۶۴- در جریان بازبینی هایی که در ۱۱ آگوست ۲۰۱۳ انجام شد آژانس تایید کرده است که ۵ مجتمع سوختی که در ایران تولید شده و حاوی اورانیوم غنی شده تا ۳.۵ درصد و سپس غنی شده تا ۲۰ درصد بوده است در قلب رآکتور تحقیقاتی تهران قرار گرفته است. در همان تاریح آژانس شاهد بود که نمونه اولیه مجتمع سوخت IR-۴۰ در استخر سوخت مصرف شده در رآکتور تحقیقاتی تهران و پس از پرتوافکنی اولیه انبار شده است. این رویداد در اوایل سال ۲۰۱۳ بوده است.

۶۵- در نامه به تاریخ ۴ آگوست ۲۰۱۳ ایران به آژانس اطلاه داد که در هفته اول سپتامبر ۲۰۱۳ تاسیسات ترکیبی از کارخانه ساخت صفحات سوخت دریافت خواهد کرد که شامل ترکیبی از اورانیوم ۳۰۸ غنی شده تا ۲۰ درصد و آلومینیوم بوده که برای تولید ایزوتوب های Mo, Xe, I بوده که این پس از پرتوزایی صفحات در رآکتور تحقیقاتی تهران است.

۶۶- در تاریخ ۱۲ و ۱۳ آگوست ۲۰۱۳ آژانس بازرسی از نیروگاه اتمی بوشهر انجام داد که در آن زمان نیروگاه با ۱۰۰ درصد توان نامی خود در حال کار بود. ‬