به گزارش پارس به نقل از فارس، « یوکیا آمانو» مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز جدیدترین گزارش فصلی خود با موضوع برنامه هسته ای ایران را منتشر کرد. وی در این گزارش تائید کرده است که تاسیسات نطنز و فردو مطابق با اطلاعات ارائه شده به آژانس فعالیت کرده اند. آمانو در این گزارش اطلاعات بیشتر ایران را در مورد سایت های هسته ای که قرار است به زودی ساخته شوند، خواستار شده است که بخش سوم متن کامل آن به شرح زیر است:

D۱. نطنز

۱۲. کارخانه غنی سازی سوخت: کارخانه غنی سازی سوخت یک کارخانه غنی سازی سانتریفیوژی است که برای تولید اورانیوم با غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد، ساخته شده و اولین بار در سال ۲۰۰۷ آغاز به کار کرده است. این کارخانه به دو بخش سالن تولید A و سالن تولید B تقسیم شده است. بنا بر اطلاعات طراحی که ایران ارائه کرده، سالن تولید A برای استقرار ۸ واحد هریک شامل ۱۸ آبشار، طراحی شده و مجموعا ۲۵هزار سانتریفیوژ در آن قرار می گیرد. در حال حاضر در یکی از واحدها سانتریفیوژهای نوع IR-۲m نصب شده، در پنج واحد سانتریفیوژهای نوع IR-۱ و در دو واحد دیگر هم سانتریفیوژی نصب نشده است. ایران همچنان باید اطلاعات طراحی سالن تولید B را ارائه دهد.

۱۳. ایران در یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روزرسانی شده به تاریخ ۲۹ جولای ۲۰۱۳، به آژانس اطلاع داد که قصد دارد تولیدات و پسماند واحدی که در آن آبشارهای IR-۲m نصب شده است را از تولیدات و پسماند واحدهایی که در آن ها آبشارهای IR-۱ نصب شده، جدا کند. ایران در نامه ای به تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۳، به آژانس اطلاع داد که این اقدام « ذاتا موقتی» است.

۱۴. همانطور که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۳ گزارش شده، ایران ۸۹ آبشار IR-۱ را به طور کامل و بخشی از یک آبشارIR-۱ را در سالن تولید A نصب کرده و اقدامات اولیه برای نصب ۳۶ آبشار دیگر IR-۱ نیز در این سالن تکمیل شده است. در آن تاریخ ایران اعلام کرده است که ۵۴ مورد از این آبشارها با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تغذیه شده اند.

۱۵. ایران به نصب سانتریفیوژهای نوع IR-۲m در یکی از واحدهای سالن تولید A ادامه داده است. همانطور که در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۳ گزارش شد، ۶ آبشار به صورت کامل با سانتریفیوژهای IR-۲m نصب شده و در حالت خلا به سر می برند و اقدامات اولیه نصب ۱۲ آبشار IR-۲m دیگر در این واحد نیز به اتمام رسیده است. نظیر گزارش همان تاریخ، هیچ یک از سانتریفیوژهای IR-۲m در کارخانه غنی سازی سوخت با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی (UF۶) تغذیه نشده اند. ایران اعلام کرده است که عملکرد آبشارهای IR-۲m با استفاده از ۶ آبشاری که به طور کامل نصب شده اند، مورد سنجش قرار می گیرد.

۱۶. همانطور که پیشتر گزارش شده، آژانس تائید کرده است که مشابه گزارش ۲۱ اکتبر ۲۰۱۲، از زمان آغاز به کار این کارخانه در فوریه ۲۰۰۷،۸۵۶۴۴ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آن تزریق شده و در مجموع ۷۴۵۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد، تولید شده است. ایران برآورد کرده است که از تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۱۲ تا ۱۰ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۲۴۹۴۶ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به آبشارها تزریق کرده و در مجموع حدود ۲۲۵۳ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد تولید کرده، که این مقدار، میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح ۵درصد از زمان آغاز تولید را به ۹۷۰۴ کیلوگرم رسانده است.

۱۷. بر اساس نمونه های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی سازی سوخت از فوریه ۲۰۰۷، و همچنین دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) ارائه شده از سوی ایران، فعالیت کرده است.

۱۸. کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت: کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت (PFEP) یک تاسیسات تحقیقات و توسعه (R& D) و تولید اورانیوم آزمایشی با غنای پایین (LEU) است، که اولین بار در اکتبر ۲۰۰۳ عملیاتی شده است. این تاسیسات می تواند ۶ آبشار را در خود جای دهد و به دو بخش تقسیم شده، که یکی از این بخش ها برای تولید اورانیوم آزمایشی غنای پایین نهایتا تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد طراحی شده (آبشارهای ۱ و ۶) و بخش دیگر آن برای تحقیقات و توسعه (آبشارهای ۲،۳، ۴ و ۵) طراحی شده است.

۱۹. بخش تولید: همانطور که در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، ایران در حال تزریق هگزافلوراید اورانیوم به دو آبشار مرتبط به هم (آبشارهای ۱ و ۶) که مجموعا ۳۲۸ سانتریفیوژ IR-۱ در آن ها وجود دارد، بوده است.

۲۰. آژانس تائید کرده است که، همانطور که در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۲ گزارش شد، از فوریه ۲۰۱۰ یعنی زمان آغاز تولید، ۱۱۱۹.۶ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد به آبشارهای بخش تولید این کارخانه تزریق شده، و مجموعا ۱۲۹.۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. ایران برآورده کرده است که از تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۲ تا ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۳۳۵.۷ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم تبدیل شده به اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد تولید شده در کارخانه غنی سازی سوخت به آبشارهای بخش تولید تزریق شده و تقریبا ۴۸.۷ کیلوگرم از هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. بنابراین میزان تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰ درصد در کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت از ابتدای آغاز تولید، باید به ۱۷۷.۸ کیلوگرم رسیده باشد، که ۱۷۴.۶ کیلوگرم از آن از فرآیند خارج شده و مورد تائید آژانس قرار گرفته است.

۲۱. بخش تحقیقات و توسعه: از زمان گزارش قبلی دبیر کل، ایران به صورت مداوم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی را به صورت تکی در سانتریفیوژهای نوع IR-۶s و گاه به صورت تکی و گاه به صورت آبشارهای با ابعاد مختلف به سانتریفیوژهای IR-۱، IR-۲m، IR-۴ و IR-۶ تزریق کرده است. سانتریفیوژ IR-۵ هم که به صورت تکی نصب شده، هنوز با هگزافلوراید اورانیوم طبیعی تغذیه نشده است.

۲۲. از تاریخ ۱۱ می ۲۰۱۳ تا تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا حدود ۴۶۰.۷ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم طبیعی به سانتریفیوژهای بخش تحقیقات و توسعه تزریق شده، اما هیچ اورانیوم آزمایشی با غنای پایینی (LEU) به عنوان تولیدی از آن خارج نشده و آنچه به دست آمده، در پایان روند بازترکیب شده است.

۲۳. بر اساس تحلیل انجام شده بر روی نمونه های محیطی گرفته شده از کارخانه غنی سازی آزمایشی سوخت و دیگر فعالیت های راستی آزمایی انجام شده، آژانس به این نتیجه رسیده که تاسیسات همانگونه کار کرده است که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی عنوان کرده بود.

D. ۲ فردو

۲۴. کارخانه غنی سازی سوخت فردو: کارخانه غنی سازی سوخت فردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، یک کارخانه غنی سازی سانتریفیوژی برای تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد و تولید هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا سطح اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد است. هنوز لازم است ایران اطلاعات بیشتری در مورد این تاسیسات ارائه دهد، به خصوص در سایه اختلاف موجود میان کاربری که پیش از این ایران برای این تاسیسات اعلام کرده و کاربری که اکنون این تاسیسات دارد. این تاسیسات که اولین بار در سال ۲۰۱۱ عملیاتی شده، ۱۶ آبشار دارد که این آبشارها به طور مساوی بین واحد ۱ و واحد ۲ تقسیم شده اند و مجموعا ۲۹۷۶ سانتریفیوژ دارد. تاکنون، تمام سانتریفیوژ های نصب شده در این کارخانه از نوع IR-۱ هستند. ایران همچنان باید به اطلاع آژانس برساند که کدام یک از این آبشارها برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد استفاده می شود و یا کدامیک برای تولید اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد.

۲۵. همانطور که در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۱۳ گزارش شد، ایران همچنان به تغذیه ۴ آبشار (متشکل از دو مجموعه از دو آبشار مرتبط به هم) واحد با هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵درصد ادامه داده است. هیچ یک از ۱۲ آبشار دیگر در کارخانه غنی سازی سوخت فردو هنوز با هگزافلوراید اورانیوم تغذیه نشده اند.

۲۶. همانطور که پیشتر گزارش شد، آژانس تائید کرده است که نظیر گزارش مربوط به ۱۷ نوامبر ۲۰۱۲، از دسامبر ۲۰۱۱ که تولید آغاز شد، مجموعا ۷۶۹ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم تبدیل شده به اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد تولیدی در کارخانه غنی سازی سوخت به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فردو تزریق شده و ۱۰۱.۲ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده است. ایران برآورد کرده است که بین تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۱۲ تا تاریخ ۱۶ اوت ۲۰۱۳، مجموعا ۶۵۳.۱ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۵ درصد به آبشارهای کارخانه غنی سازی سوخت فردو تزریق شده و از زمان آغاز تولید تقریبا ۹۳.۵ کیلوگرم هگزافلوراید اورانیوم غنی شده تا اورانیوم ۲۳۵ با غنای ۲۰درصد تولید شده، که ۱۸۶.۳ کیلوگرم از آن از روند تولید خارج شده و توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

۲۷. بر اساس نتایج تحلیل انجام شده بر روی نمونه های محیطی گرفته شده در کارخانه غنی سازی سوخت فردو، و همچنین بر اساس دیگر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات منطبق با پرسشنامه اخیر اطلاعات فنی ارائه شده از سوی ایران فعالیت کرده است.

D. ۳ دیگر فعالیت های مرتبط با غنی سازی

۲۸. ایران هنوز به درخواست های آژانس برای توضیح در مورد اعلامیه این کشور مبنی بر تصمیم برای ساخت ۱۰ تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم که محل ساخت ۵ مورد آن ها مشخص شده، پاسخی واقعی نداده است. آژانس در برابر درخواستش از ایران در مورد اعلامیه این کشور در تاریخ ۷ فوریه ۲۰۱۰ مبنی بر به دست آوردن فناوری غنی سازی لیزری نیز اطلاعاتی دریافت نکرده است. در نتیجه عدم همکاری کامل ایران بر سر این موضوعات، آژانس نمی تواند این موارد را تائید کند و به طور کامل در مورد آن ها گزارش دهد.

E. فعالیت های بازفرآوری

۲۹. پیرو قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم به تعلیق فعالیت های بازفرآوری خود شامل تحقیقات و توسعه است. ایران اعلام کرده است که « فعالیت های بازفرآوری ندارد» .

۳۰. آژانس به نظارت خود بر استفاده از سلول های داغ در رآکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون ادامه داده است. آژانس در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۱۳، یک مرحله راستی آزمایی اقلام فیزیکی و یک مرحله هم راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور تحقیقاتی تهران انجام داد، و همچنین در تاریخ ۱۳ جولای ۲۰۱۳ یک مرحله راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون انجام داده است. آژانس تنها در مورد رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات تولید مولبدینیوم، یودین، و رادیو ایزوتوپ زنون و دیگر تاسیساتی که به آن ها دسترسی داشته، می تواند تائید کند که هیچ فعالیت بازفرآوری در ایران در جریان نیست.