به گزارش پ ارس به نقل از فارس، سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس ستاد کل نیروهای مسلح در سخنانی پیرامون تحولات سوریه و تهدید آمریکا و جبهه متحد ضد سوری به دخالت نظامی در این کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طی بیش از دو سال جنگ تحمیلی علیه دولت و مردم سوریه، نشان داده شد که ملت سوریه از روحیه و عزم مقاوت بالایی برخوردار است و محصول مقاومت آنها در هر جنگ دیگری پیروزی خواهد بود.

وی با اشاره به خطاهای راهبردی دولتمردان ایالات متحده مبنی بر یارگیری و لشکرکشی به منطقه و تحمیل جنگ و خونریزی به ملت های اسلامی و نیز دامن زدن به نابسامانی های جامعه آمریکا افزود: یکی از عوامل فقر و بی خانمانی کنونی مردم آفریقا، هزینه های گزافی است که دولتمردان بی خرد این کشور در اثر راه اندازی جنگ و خونریزی در سایر کشورها بر مردم این کشور تحمیل کرده اند.

سرلشکر فیروزآبادی افزود: هرگونه عملیات جدید در منطقه خسارات زیادی دنبال داشته و جز خشنودی صهیونیست ها برای هیچکس عایدی نخواهد داشت و این خسارتی بزرگ بر جامعه بشریت بوده و دامنه آن تنها به جامعه مسلمانان محدود نخواهد شد.

عضو شورای عالی امنیت ملی با بیان این که دولت آمریکا بجای قتل و خونریزی به فکر جامعه و مردم آمریکا باشد، خاطرنشان کرد: اندیشمندان و نخبگان آمریکایی و جامعه جهانی در حقیقت باید به دنبال یافتن راه چاره ای برای معضلات بزرگی که حاکمان آمریکایی بر جامعه جهانی تحمیل می کنند باشند.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: آمریکا، انگلیس و سایر هم پیمانان آنها در لشکرکشی به منطقه و سوریه زیان خواهند دید.