به گزارش پارس ، امیرحسین قاضی زاده نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی جبهه پایداری در گفت وگو بافارس، در واکنش به درج مقاله ای در یکی از روزنامه های اصلاح طلب با موضوع امتیازدهی یکجانبه به غرب در موضوع هسته ای به قلم « ناصر هادیان» که ادعا می شود یکی از اعضای اتاق فکر تیم هسته ای دولت جدید بوده، گفت: این فرد از آقای مهاجرانی بزرگتر نیست که بحث مذاکره مستقیم را مطرح کرد و نتیجه ای هم نداشت.

وی با انتقاد از موضع مطرح شده، خواستار این شد که افراد در اظهارنظرهای خود ضمن در نظر گرفتن منافع ملی خواست غربی ها را مطرح نکنند.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حسن روحانی، خود زمانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده و از مباحث مربوط به حوزه سیاست خارجی آگاه است، تصریح کرد: آقای روحانی می داند که مباحث این چنینی از طرف هر فردی قابل طرح و بیان نیست.

قاضی زاده اضافه کرد: مطمئن هستم که رئیس جمهور از مباحث این چنینی استقبال نکرده و این مواضع، مطلوب وی نیست.