به گزارش پارس به نقل از فارس، ارتش عربستان سطح آماده باش خود را در همه بخش های نظامی از روز سه شنبه افزایش داد.

پایگاه خبری العهد تلگراف رئیس هیئت عملیات نیروهای زمینی عربستان به فرماندهی منطقه جنوب را منتشر کرد که در آن آمده است: در اشاره به دستور رئیس ستاد مشترک ارتش درخصوص بالابردن آماده باش به سطح (۲) در همه بخش های نظامی از ۲۰ شوال ۱۴۳۴ هجری، امید داریم که گزارش های روزانه درخصوص میزان آمادگی را – براساس دستورات صادره درباره سطح آماده باش (۲) - به مرکز عملیات نیروهای زمینی ارسال کنید.

 

 

این تلگراف به امضای رئیس هیئت عملیات نیروی زمینی رسیده است.