به گزارش پارس ، به نقل ازایسنا، در این گفت وگوی تلفنی طرفین جنجال خبری مربوط به کاربرد سلاح شیمیایی در سوریه و ادعای ارتباط آن با حکومت سوریه را سناریویی ساختگی و از پیش طراحی شده خواندند.

امیرعبداللهیان و باگدانف همچنین با محکوم کردن کاربرد سلاح شیمیایی از سوی گروه های تروریستی و تکفیری، راهکار بحران در سوریه را صرفا سیاسی دانسته و نسبت به پیامدهای هرگونه اقدام نظامی در منطقه هشدار دادند.