سیدعلی آقازاده، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پارس نیوز ضمن اشاره به شعار سال 1400 که رهبر انقلاب مشخص کردند، بیان کرد» نامگذاری سال و فرمایشات حضرت آقا یکسری نکات محوری و اساسی دارد. 

مهمترین بحثی که مطرح است بحث تولید و جهش تولید و پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید است. هدف این است که موانع را از سر راه تولید برداریم و رهبر نیز هرسال با انتخاب این شعارها مسائل را به مسئولان امر گوشزد می کنند.

وی افزود: امروزه یکی از مهم‌ترین اولویت هایی که در جامعه ما وجود دارد اقتصاد و معیشت مردم است. الزاماتی که مسئله معیشت و اقتصاد دارد متعدد و بسیار است. یکی از آن ها عواملی است که باعث رکود تولید یا ایجاد مشکلات بر سر راه تولید می شود. امسالباید در راستای جهش و رونق تولید مسیر را ادامه دهیم. شعار سال 1400 ادامه اهداف سال گذشته است. راهی که باید موانع را بر سر راه برداریم و جهش تولید را بعد از دو سال محقق کنیم.

آقازاده تصریح کرد:  باید اقداماتی که در تولید و جهش تولید نقش دارد باید آن ها را احصا کنیم. مجلس و دولت و قو قضائیه باید دست به دست هم دهند و امسال شعار مورد نظر رهبر انقلاب را عملیاتی کنیم.

او تاکید کرد: پیگیری ها باید صورت گیرد اما مشکلاتی در مسیر وجود دارد. عواملی که کند کننده مسیر جهش تولید هستند سوء مدیریت در حوزه اقتصادی و سرمایه در گردش و فقدان روحیه صادرات تولیدات داخلی کور و بحث پویایی و تحول تکنولوژی و مشارکت اجتماعی سرمایه گذاران در تولید قطعات موردنیاز یاتوزیع عادلانه و جلوگیری از  رانت خواری تمام این ها باعث افزایش موانع می شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درانتها گفت: طبق فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عوامل بازدارنده باید شناسایی و پیگیری شود واین موانع برطرف شود. همچنین نهادهای تخصصی و موسسات ذیربط  باید پای کار باشند تا در حوزه تولید و ایجاد رقابت مناسب باخوداتکایی داخلی پیش روند.