به گزارش پارس ، به نقل ازفارس:

این روزها که « حقوق بشر آمریکایی» به بهترین وجه ممکن در کشورهای مسلمان دنیا در حال پیاده شدن است، انگار بچه ها با قدرت فهم کمتر، از این شعار مقدس! چیزی نمی فهمند…

انگار بازی دزد و پلیس و گرگم به هوا، بین بزرگ ترها خیلی جدی تر از آن است که فرصتی هم برای خنده و شادی کوچک ترها بماند…

بچه اند دیگر، سر در نمی آورند که این بازی ها بین بزرگترها در جریان است، برای بعضی لذتی دارد که شراب نیز به آن حد مستشان نمی کند…

اما کوچولوها راستی راستی می میرند…

راستی راستی سرشان زیر تیزی برکشیده شده از هوس های شیطانی، انگار خیلی زودتر از آنکه بشود فکرش را کرد، از بدن جدا می شود و تنشان…

تنشان با اسباب بازی هایی که آن طرف دنیا تولید می شود، انگار بسیار سر ناسازگاری دارد…

بچه ها نمی فهمند، بچه اند دیگر…

فکر می کنند مادر و پدر همیشه نازشان می کنند و همیشه هستند، نمی فهمند می شود به راحتی آب خوردن و در یک لحظه سوخت و نابود شد.

بچه ها لپ های نازی دارند، انگار خدا فقط آنها را برای خندیدن این طور آفریده است، تا گل بیندازد و دیدنی شود… آنها گردن های لطیفی دارند، شاید برای ترکش های بمب های خوشه ای آفریده نشده است و تن هایی که لباس ضخیم نیز ممکن است بر لطافت آنها خدشه ای وارد کند…

بچه ها خیلی ناز و لطیفند… دل هایی دارند بی کینه و سیاهی… مال هر کجا می خواهند باشند، ایرانی، سوری، فلسطینی، افغانی و حتی آمریکایی و…

و باز هم عکس هایی از بچه های نازنین و دوست داشتنی… که دیگر برای مادرانشان نمی خندند…