غلامرضا منتظری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم در گفت و گو با «پارس نیوز» ضمن بیان مطلب فوق افزود: ایران اسلامی از قدمت و سابقه طولانی فرهنگی برخوردار است و اگر نگاهی کوتاه به پیشینه کشورمان داشته باشیم درمی یابیم که این ظرفیت تا چه اندازه می تواند برای ما آورده داشته باشد.

وی با تاکید بر این نکته که در طول دوران های گوناگون دولت های مختلف در زمینه توجه به فرهنگ بیشتر شعاری عمل کرده و گام های اساسی و ماندگاری برای تعمیق آن برنداشته اند افزود: درحالی که انتظار می رود برای توسعه فرهنگی و حفظ داشته های آن برنامه ریزی های بلند مدت و کلان اندیشیده شود اما در هر دولتی که تغییر می کند نگاه فرهنگی متفاوت شده و هر مسئولی از منظر خود با فرهنگ برخورد می کند و این مساله موجب می شود تا ثبات و پایداری در توسعه فرهنگی و همچنین توان حفظ داشته های آن را نداشته باشیم.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با اشاره به این نکته که نبود این برنامه کلان سبب می شود تا سایر کشورهای داشته های فرهنگی ما را به نام خود ضبط و مصادره نماید یادآور شد: سرمایه های فرهنگی ما متعلق به خودمان است و اگر برای حفظ آنها تلاش نکنیم حتما سایرین به دلیل ارزشمند بودن آن تلاش می کنند تا از این ظرفیت ها برای خود بهره برداری نمایند.

منتظری در ادامه تاکید کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم تمام هم وغم خود را بکار خواهد گرفت تا با ملزم کردن دولت به حمایت و نگهداری از ظرفیت های فرهنگی کشور اجازه ندهد تا دیگران به داشته های ما دست درازی کنند. ما نسبت به نسل آینده مسئول هستیم و نباید اجازه دهیم که میراث فرهنگی ما از دست برود.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در پایان با بیان اینکه توسعه فرهنگی زیر بنای توسعه‌ در سایر بخش های کشور است تاکید کرد:توجه به بودجه و منابع مالی برای حوزه فرهنگ سبب می شود که سایر بخش های کشور هم متاثر از این حوزه بوده و به طور یکسان شاهد توسعه فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و ... باشیم. به همین دلیل تاکید ما در مجلس یازدهم بر این است که باید منابع فرهنگی ما حفظ و از آن حراست شود تا بتوانیم به توسعه جامع و پایدار برسیم.