ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از سه ماه پیش تاکنون به صورت مکرر نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور و دولت و وزارت بهداشت و سازمان برنامه بودجه تذکر داده‌اند که یک میلیارد یورو که از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری قرار است برداشت شود به مقابله کنندگان واقعی با کرونا و صف اول این مبارزه یعنی کادر بهداشت و درمان تخصیص پیدا کند.
 
وی افزود: مجلس به دولت بارها تذکر داده است که درباره هزینه کرد یورو به یوروی این یک میلیارد حساب‌کشی خواهیم کرد اما متاسفانه اخیرا مشاهده کردیم که از محل ردیف این کار برای احداث یک ساختمان در دانشگاه شهید بهشتی خرج شده است.
 
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: تحقیق و تفحصی در این باره از سوی من درباره هزینه‌کرد این یک میلیارد یورو برداشتی از صندوق توسعه ملی نوشته شده است و در این تفحص از چگونگی هزینه کرد سؤال کرده‌ایم و تعداد زیادی از نمایندگان هم این موضوع را تائید و آن را امضا کرده‌آند و بر این اساس بنا داریم تا چرا در این باره تاخیر صورت گرفته و چرا معیشت پرستاران و کادر بهداشت و درمان و کارانه آنها و اقدامات انگیزشی و اضافه کار آنها پرداخت نشده است که منجر به مهاجرت تعدادی از پرستاران شده است.
 
اسماعیلی خاطرنشان کرد:  مقام معظم رهبری با  این پیش شرط از صندوق توسعه ملی موافقت کردند که جبران زحمات کادر بهداشت و درمان در صف اول مبارزه با کرونا شوند چرا که آنها با گرفتن جان خود در دست‌شان  با این ویروس مقابله می‌کنند.
 
وی گفت:‌متاسفانه دولت مدیریت خوبی را در باره رسیدگی به وضعیت معیشت کادر بهداشت ودرمان در بیمارستان‌ها نکرده و این موضوع منجر به گلایه پرستاران و پزشکان شده و مهاجرت آنها به خارج از کشور افزایش پیدا کرده است.
 
نائب رئیس کمیسیون اجتماعی افزود: به دلیل عدم ایفای وظایف دولت نسبت به کادر بهداشت و درمان در ماه‌های اخیر که کرونا در کشورمان شیوع پیدا کرده بارها نمایندگان در مجلس تذکر داده‌اند. ولی بنا داریم با تحقیق و تفحص از هزینه کرد یک میلیارد یوروی صندوق توسعه ملی مانع مهاجرت پرستاران شویم و می‌کوشیم جلوی مهاجرت‌ها را بگیریم.