عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه جلسه نشست سراسری استانداران کشور گفت: امروز اجلاس استانداران تشکیل شد و گزارشی را استانداران با توجه به کمیته های تخصصی که تشکیل شده بود ارائه دادند.

وی ادامه داد: متناسب با این امور تصمیماتی گرفته شد. ما در فضای پیش رویمان اولویت اولمان امنیت است و تاکید شد  تمام مسائلی که مرتبط با امنیت است رصد و پیشگیری شود. طبق گزارشات داده شده ما موضوع امنیتی خاصی الحمدالله در کشور نداشتیم.

رحمانی فضلی در مورد مسائل اقتصادی مطرح شده در جلسه با استانداران اظهار داشت: استانداران معتقدند با واگذاری اختیار به استانداران می‌توانند بهتر کار کنند.