به گزارش پارس، تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، هرچند مردم برزیل قرار است به خاطر پیروزی تیم فوتبال خود در جام کنفدراسیون ها شادی کند اما تظاهرات در بیش از یک صد شهر این کشور نیز در برنامه معترضان است.
بسیاری از معترضان هنوز از اظهارات دیلما روسف رئیس جمهور برزیل را مبنی بر اینکه اقدام به ایجاد اصلاحات خواهد کرد، قانع نشده اند. وی روز جمعه متعهد شد به فساد دولتی پایان بدهد و اصلاحات اقتصادی فراگیری را اجرا کند. این اظهارات بعد از یک سکوت طولانی در برابر این اعتراضات مطرح شدند.
نتایج نظرسنجی که روز گذشته صورت گرفت نشان داد که مردم برزیل از موج تظاهرات در این کشور علیه فساد دولت و وضع عمومی ناگوار خود حمایت می کنند. ۷۷ درصد اعلام کرد که هزینه حمل و نقل بالا عامل اصلی این نارضایی است.
موج تظاهرات در برزیل در ۱۱ ژوئن آغاز شد وقتی که ساکنان سائوپائولو در اعتراض به افزایش قیمت حمل و نقل به خیابان ها ریختند.
تا ۱۷ ژوئن بیش از ۲۰۰ هزار نفر در خیابان ها به تظاهرات پرداختند و این میزان هر روز بیشتر شد.