به گزارش پارس به نقل از فارس، دولت آلمان قصد دارد ۵ هزار تن از پناه جویان سوری را در خاک خود بپذیرد. این اقدام در راستای تقویت معارضان صورت می گیرد.

بنابر اطلاعات داخلی از مقامات سیاست خارجی آلمان و آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، باید حدود ۱هزار و ۶۰۰ پناهنده از اقشاری باشند که می توانند سهم ویژه ای را برای بازسازی دوباره این کشور بعد از پایان درگیریها ایفا کنند. سخنگوی وزارت کشور آلمان اعلام کرد که این پناهندگان باید از اقشار دانشگاهیان، فرهنگیان، خبرنگاران و فعالان سیاسی باشند.

این کشور همچنین مسیحیان سوری را در اولیت پذیرش قرار داده است.

آلمان همواره با تسلیح معارضان مخالفت کرده اما بر حمایت غیر مستقیم از مخالفان تاکید داشته است.