به گزارش پارس به نقل از مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حسین سبحانی نیا عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دو طرح را اعلام وصول کرد.

وی اظهار داشت: طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس و همچنین طرح حذف بند ج ماده ۳۵ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه اعلام وصول شد.

همچنین در ادامه علیرضا منادی عضو دیگر هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از انصراف برخی نمایندگان از سوال ملیشان خبر داد و سوال یک نماینده از وزیر صنعت و معدن را نیز اعلام وصول کرد.

بر این اساس احمدی شوهانی، محمدباقری و عطاءالله حسینی به ترتیب نمایندگان مردم ایلام، بناب و قصر شیرین از طرح سوال از وزیر کشور در خصوص علت ممانعت سفر انفرادی به اتبات عالیات علی رغم مصوبه دولت انصراف دادند.

همچنین سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین نیز از طرح سوال خود از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با موضوع علت عدم حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجمن خوشنویسان ایران انصراف داد.

منادی همچنین سوال الله وردی دهقانی نماینده مردم ورزقان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص دلیل عدم توجه شرکت مس به فرمایشات رهبری در زمینه خام فروشی را اعلام وصول کرد.