به گزارش پارس به نقل از مهر، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ای از این قانون مقرر شد در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید.

اتحادیه در صورتی که فرد معرفی شده واجد شرایط قانونی باشد و با رعایت سایر مقررات پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می کند.

بر اساس تبصره این ماده در صورت درخواست صاحب پروانه مبنی بر تغییر پروانه کسب به حرفه ای دیگر علاوه بر طی مراحل قانونی استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف ۱۵ روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می شود.