به گزارش پارس ، شیخ « احمد بدر الدین حسون» مفتی سوریه در گفت وگو بافارس در دمشق افزود: طرف ها و کسانی که اعلام کرده اند، گروه های تروریستی را مسلح خواهند کرد، موضوع و مسئله جدیدی را مطرح نمی کنند، چون بیش از ۲ سال است که دست به چنین کاری می زنند و این موضوع جدیدی نمی تواند باشد، اما مردم سوریه با مبارزه با تروریسم ثابت کردند که حقیقت دیگری در سوریه وجود دارد.

مفتی سوریه در ادامه افزود: مردم سوریه ثابت کردند که مردمی مقاوم هستند و تا لحظه آخر نیز در قبال تروریسم سازمان یافته ای مقاومت خواهند کرد که کشورهای عربی و غربی به سرکردگی آمریکا آن را هدایت می کنند و سوریه بدون تردید در برابر جنگ طایفه ای و مذهبی که علیه آن تدارک دیده شده مقاوم باقی خواهند ماند و در راه پیروزی گام بر خواهد داشت.

اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در ایران حسون گفت: انتخابات ریاست جمهوری در ایران بهترین نمونه انتخابات در جهان است و آمریکا و تمام جهانیان باید از دمکراسی که بر ایران حاکم است، درس بگیرند.

مفتی سوریه تاکید کرد: ایران بار دیگر ثابت کرد که دارای مردمی است که می توانند پایه های دمکراسی را در کشور خود تثبیت کنند و دمکراسی را که که دیگران از دست داده اند، محقق کنند و آن را در کشور خود تحقق بخشند.

وی تاکید کرد که ایران بر خط مشی شورا و مشورت بنا نهاده و ملت ایران از تمام طیف ها و طبقات و گروه هایش توانست این خط مشی را با اخلاص و صداقت به نمایش بگذارد.