به گزارش پارس به نقل از سایت زندگی، در انتخابات این دوره شورای شهر مهاباد، ۲۰۵ نفر نامزد شدند و ۸۰ درصد مردم هم شرکت کردند و آقای محمد ابراهیمی ملقب به ممد چکول به معنی « ممد کوچولو» که یک بساط بلال فروشی در میدان ساعت شهر داشت، توانست به عنوان نفر دوم به شورای شهر راه یابد.

وی مدرک لیسانس شیمی دارد و با توجه به شرایط زندگی اش فقط دست فروش بوده… ابراهیمی در بخشی از شهر که بساط داشت و در برخی مناطق عشایرنشین شهر بسیار محبوب بود. او در قسمتی از شهر (میدان استقلال) زندگی می کند که منطقه فقیرنشین مهاباد محسوب می شود.