به گزارش پارس نیوز، ترامپ واشیگتن از ایران می خواهدکه از یمن خارج شود " ایران که در یمن نیست ، این آمریکا و عربستان است که روزانه یمن را بمباران می کنند. چرا شما از یمن خارج نمی شوید؟ تا مردم یمن زندگی عادی خود را داشته باشند. عامل کشتار کودک و زن و مرد یمنی شما هستید و هواپیماها و بمب های ساخت و اهدائی شماست که در یمن جنایت می کند. از یمن خارج شوید یمن آرام می شود. مردم یمن را به حال خود واگذارید. شما به عربستان سلاح میفروشید تا مردم یمن را و تاسیسات شهری و زندگی مردم را نابود نماید و به بهای این خونریزی کارخانه های شما بچرخد و از بیکاران شما کاسته شود ولی بر تعداد کودکان و زنان و سالخوردگان یمنی که با آتش کینه شما کشته می شوند افزوده گردد ، بلی مردم یمن را بحال خود واگذارید حتی اگر کارخانه های اسلحه سازی شما بخوابد.