به گزارش پارس نیوز، 

دیدار هزاران نفر از مردم قم با مقام معظم رهبری

 اخبار و تصاویر این دیدار متعاقبا منتشر خواهد شد.